Ultrademocracy logo

Topics

At Ultrademocracy.org you can cooperate solving (inter)national social problem. What do you care about? Propose a solution! This is the innovative part of Ultrademocracy.org. Everything, from the topics, the goals and the "solutions", is being entered by the visitors of the website. This way we use the wisdom of the crowd. The Ultrademocracy applies this concept to national government, the European Union and the United Nations.

Help to solve (inter)national problems.

Topics

Topics
Name Description Info Votes
Arbeidsmarkt Dit omvat iedereen die niet meer volledig leerplichtig is en nog niet gepensioneerd is. Leidt de verregaande automatisering die eraan komt niet tot structureel hoge werkloosheid? Is het huidige uitkeringen systeem dan nog wel zinvol? Wat zou de rol van zzp-ers, arbeidsgehandicapten en AOW-gerechtigden moeten zijn?

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

4

Zeespiegelniveau Met het optreden van het globale broeikaseffect is de verwachting dat de zeespiegel aanzienlijk stijgt. Hoe beschermen we het land tegen deze stijging? Moeten we afwachten tot er een wereldwijd gedragen oplossing komt of moeten we alvast proactief handelen? Hoe lang hebben we?

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

3

zzp-ers en zelfstandige beroepen Het gaat hier om mensen die zelfstandig werken en niet in dienst zijn van een organisatie.

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

3

Gezondheidszorg Is het nodig de gezondheid van de bevolking verder te verbeteren? Moeten we altijd iedere zieke behandelen ongeacht de kosten? Hoe zit het met eigen schuld? Is het huidige systeem niet te ingewikkeld? Gaat er niet teveel geld zitten in de administratieve processen?

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

2

Pensioenstelsel Een pensioenstelsel is een raamwerk waarbinnen deelnemers zich 'verzekeren' van inkomsten op latere leeftijd. Hoe zo'n pensioenstelsel eruit zien? Hoeveel vrijheid hebben deelnemers bij de keuze van de hoogte van de inleg, genomen risico en moment van pensionering? Mogen commerciele partijen diensten leveren en tegen welke kosten?

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

2

Woningmarkt De beschikbaarheid van voldoende woningen die betaalbaar zijn, op de juiste locaties en van het juiste type.

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

1

Organizational form of the EU How should the cooperation between members look like? Should we move to some form of federal state like the old city states merged into nation states? Should we have a EU of different speeds? Should we quit the European Union? Should cooperation be limited to trade? Foreign politics? Defense?

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

1

Welvaart Er wordt gestreefd naar welvaart, maar wat is welvaart? Wat moet over 5 of 10 jaar beter zijn dan nu? Waar moet de regering naar streven?

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

1

Ziekte en arbeidsongeschiktheid Moeten Zzp-ers en zelfstandige beroepsbeoefenaren de keuze krijgen om een voorziening voor ziekte en arbeidsongeschiktheid op te bouwen? Moet er een verplichting komen voor de opbouw van een voorziening voor ziekte en arbeidsongeschiktheid? Hoe moet deze er dan uitzien?

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

1

Deelname aan de Europese Unie Moet Nederland lid blijven van de Europese Unie? Hoe moet de Europese Unie eruit zien?

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

0

Immigratie en vluchtelingen Hoe gaan we om met vluchtelingen? Nemen we alle vluchtelingen op? Waarom wel/niet? Stellen we een maximum? Hoe gaan we om met economische vluchtelingen? Hoe gaan we om met grenscontroles? Waar en hoe? Hoe gaan we om met interne grenzen van de Europese Unie?

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

0

Borders of the EU Do we keep internal borders? How are borders secured? Who will manage it? Who will pay for it? Which citizens are allowed in without a visum? How are identities checked?

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

0

Vaste werknemers onbepaalde tijd Het gaat hier om werknemers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

0

Vaste werknemers bepaalde tijd Het gaat hier om werknemers met een arbeidscontract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaarcontract of een contract voor 2 jaar.

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

0

Flexwerkers Het gaat hier om uitzendkrachten, oproepkrachten en mogelijk detacheriing.

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

0

Gun control What is the framework for weapon (gun) control. Should all weapons (guns) be allowed? If not should automatic weapons be allowed? Should everyone be allowed to own a gun (weapon) even people convicted for terrorism or people with known mental health issues? At what age would you be allowed to own a gun? Can a 3 year old own a gun? An 18 year old? And someone with the mental abilities of a 3 year old?

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

0

Health care insurance A framework can be developed. That framework could indicate -who falls under the health insurance (Citizens? Employed people? Elderly people? Poor people? The homeless? Illegal immigrants?) -should participation be compulsory? -what falls under the insurance? -how is the insurance premium paid? -what if people cannot pay the premium? Temporary? Permanently?

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

0

Inkomensvoorziening ouderen Ouderen die (deels) niet werken hebben geld nodig om in hun levensonderhoud te voorzien. Hoe komen ze aan dit geld? Moeten ze hiervoor tijdens hun werkzame leven zelf voor sparen? En als ze buiten hun schuld ziek of zelfs arbeidsongeschikt worden? Of werkloos? Of moeten ze (deels) een basisinkomen krijgen zoals nu met de AOW gebeurt? Of moeten ze zich (verplicht) verzekeren bij een levensverzekeraar of een pensioenmaatschappij zoals nu met het pensioenstelsel gebeurt? Zijn er meer mogelijkheden? Is de huidige situatie bevredigend?

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

0

AOW De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. U ontvangt het AOW-pensioen van de SVB vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd heeft. Het maakt niet uit in welk land u dan woont. (Bron: http://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wie_krijgt_aow/index.jsp)

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

0

Eigen vermogensopbouw Door een vermogen op te bouwen is het mogelijk om na pensionering inkomsten uit dit vermogen te krijgen.

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

0

Lijfrente Met een lijfrente kunt u gebruik maken van mogelijk nog aanwezige fiscale ruimte voor uw pensioen opbouw. Met het opgebouwd vermogen wordt de lijfrenteuitkering betaald.

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

0

Pensioenopbouw Moeten Zzp-ers en zelfstandige beroepsbeoefenaren de keuze krijgen om een pensioenvoorziening op te bouwen? Moet er een verplichting komen voor een pensioenopbouw? Hoe moet deze er dan uitzien?

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

0

Werkloosheid In het geval van echte Zzp-ers en zelfstandige beroepsbeoefenaren gaat het eigenlijk om "opdrachtloosheid" (geen opdrachten) of "opdrachtarmte" (te weinig opdrachten). Moet er een verplichting komen voor de opbouw van een voorziening voor deze vorm van "werkloosheid"? Of moeten Zzp-ers en zelfstandige beroepsbeoefenaren een WW-uitkering kunnen krijgen? Misbruik hoeft geen probleem te zijn aangezien het UWV de mogelijkheid heeft de uitkering te weigeren/korten indien er sprake is van werkloosheid door eigen schuld. De controle hiervan is nauwelijks moeilijker dan de controle op het expres verpesten van een sollicitatie door een gewone werkloze.

Comments

Subtopics

Current state

Goals

Stakeholders

0

At the moment the website is available in English and Dutch. If you want to volunteer to translate it in another language then contact me.

Anybody can add topics, arguments and other relevant information. You can vote on these pieces of information which should result in the best solution ending up at the top.

This website supports the Ultrademocracy for all countries and territories with a 2 character country code plus the European Union (EU) and the United Nations (UN).

Photograph of Etienne Moerman

Etienne Moerman